Czym właściwie jest psychoterapia Gestalt?

Zaburzenia psychiczne, nie są wyłącznym wskazaniem do rozpoczęcia psychoterapii. Ukierunkowana jest na osoby, które nie radzą sobie z problemami egzystencjalnymi jak- konflikty, zerwania, samotność, żałoba, depresja itp. Do psychoterapeutów zgłaszają się również osoby w celu rozwoju osobistego, poszerzenia własnego potencjału i świadomości na swój temat oraz by zadbać o dobre samopoczucie. Zatem nie tylko lepiej-być, ale i bardziej-być, do lepszej jakości życia.

📌 Gestalt integruje ludzkie istnienie poprzez uwzględnienie zarazem każdego z wymiarów jak aspekt emocjonalny, zmysłowy, intelektualny, społeczny i duchowy. Zatem ciało może się wypowiedzieć, a słowo ucieleśnić. Gestalt nie pomija wymiaru duchowego. Proponuje holistyczne podejście. Pyta o harmonię w każdym z aspektów oraz harmonię pomiędzy tymi wymiarami.

📌 Gestalt bierze pod uwagę świadomość aktualnego doświadczenia oczywiście z aspektem ujawnienia się dawnego przeżycia.

📌 Gestalt skupia się na twórczym przystosowaniu, czyli wypracowaniu własnych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

📌 Gestalt skupia się na uświadomieniu sobie mechanizmów, które zbyt często prowokują w nas powtarzanie przedawnionych zachowań, które aktualnie nam nie służą.   Celem nie jest wyłącznie wiedzieć „dlaczego tak się stało”, lecz poczuć „jak ja to robię” i sprawdzić „jak ja mogę zrobić inaczej”. W trakcie psychoterapii i gotowości by lepiej poznać siebie demaskowane są nasze lęki, uniki i zahamowania, a także złudzenia.

📌 W Gestalcie każdy jest odpowiedzialny za swoje wybory i za swoje uniki. Pracuje w takim tempie jaki mu odpowiada. „Nie to jest ważne, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono” J.-P. Sartre.

📌 W Gestalcie symptom/objaw jest uważany za apel. Objaw szczególnie cielesny będzie zatem wskaźnikiem co może być do zaopiekowania.

📌 Psychoterapeuta Gestalt i jego klient są partnerami w dwustronnej relacji.

📌 W Gestalcie rozpatrujemy również daną sytuację jako wpływ zarówno warunków środowiska, poziomu otrzymanego wsparcia od ważnych osób oraz  poziom zaspokojenia osobistych potrzeb.

📌 Gestalt ceni odmienność każdego człowieka. Terapeuta nie pracuje nad tym, aby Klient w powszechnie uznany sposób odpowiadał na oczekiwania społeczne. Przeciwnie – zachęca Klienta do twórczej adaptacji, do stworzenia dla siebie takiej formy bycia w zgodzie ze społeczeństwem, która odpowiada na jego potrzeby, podkreśla jego indywidualność i daje mu poczucie spełnienia.

Za: S. Ginger „Gestalt Sztuka kontaktu”.

Przewiń do góry